Truyện Adventure
Thể loại phiêu lưu, mạo hiểm, thường là hành trình của các nhân vật