Truyện Soft Yuri
Girl x Girl. Nặng hơn Shoujo Ai tí