Bloody Monday 2

Tình trang: Đang cập nhật

Đang dịch: Chap 69 Tiếng Việt

Tác giả: Megumi Kouji,Ryuumon Ryou

Thống kê:0071822
2 năm sau những sự kiện của phần 1. 1 nhóm khủng bố đã cướp 1 máy bay và yêu cầu chính phủ Nhật Bản thả thủ lĩnh của chúng. mọi chuyện còn rắc rối hơn khi 1 trong những tên khủng bố là Takagi Ryuunosuke, bố của Fujimaru.
Danh sách chương
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 năm trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 năm trước
1 tháng trước
2 năm trước
2 năm trước
1 tháng trước
2 năm trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 năm trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 năm trước
1 tháng trước
2 năm trước
2 năm trước
1 tháng trước
2 năm trước
1 tháng trước
2 năm trước
2 năm trước
1 tháng trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
2 năm trước
học trực tuyến
Bình Luận